Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulak Ve Mastoid Kemikte Glial Heterotopi
 

Orta Kulak Ve Mastoid Kemikte Glial Heterotopi

Boyraz İ., Gürkan B., Uguz M., Terzi S., Etit D.

Heteretopik beyin dokusu primer olarak ince fibröz stroma ile birleşmiş normal glial hücre kalıntılarından oluşmaktadır. Spinal kord veya kranial kaviteden izole matür beyin dokusundan oluşan kitle benzeri lezyon olarak da tanımlanır. Nöroglial heterotopi orta hat yapılarından nazofarenks, orofarenks, sert damak, dil,dudakta sıkça görülürken akciğer , deri, göz , sırt ve orta kulak gibi orta hat dışı yapılardada nadir olarak görülebilirler. Orta kulak ve mastoid bölgede özellikle salivar glandlardan kaynaklanan heterotopiler sıkça görülmesine rağmen nöroglial heterotopi oldukça nadirdir . 61 yaşında erkek hasta kliniğimize işitme azlığı ve sol kulakta çınlama şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde konjenital anomali ,akut otitis media, kronik otitis media, travma ve cerrahi operasyon öyküsü yoktu. Fizik muayenede hastanın 15 yıldır devam eden fasial parezisi mevcuttu. Bilateral kulak zarı doğal gözlendi, Weber sola lateralize, Rinne sağ kulakta + ,solda - bulundu, saf ses odyometrisinde sol kulakta 25 dB’ lik miks tip işitme kaybı gözlendi. Temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemesinde solda orta kulak boşluğunu ve mastoid hücreleri dolduran yumuşak doku izlendi. Epitimpanumda tegment timpaniye doğru uzanan, kemikçik yapılarında harabiyet yapmayan kitle görüldü . Genel anestezi altında sol mastoidektomi ve eksploratris timpanotomi yapıldı. Epitimpanumu, antrumu dolduran ve tegman antri, tegmen timpaniden orta fossaya uzanan tümöral kitlenin tümü çıkarıldı .Kitlenin tegmen antri ve tegmen timpanide 2x1.5 cm lik harabiyet yarattığı görüldü . Kemikcik zincirinin salim olduğu görüldü. Fasial parezi düzelmedi. Histopatolojik incelemede glial heteretopi saptandı.Postoperatif 1. ayda yapılan Gadolonyumlu Manyetik rezonanas görüntülemesinde nüks kitle görülmedi. Anahtar Kelimeler: Temporal Kemik ,Heteretopi, Glial hücre,

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P136

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale