Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Nonspesifik Faranjit Ve Helicobacter Pylori İnfeksiyonu
 

Kronik Nonspesifik Faranjit Ve Helicobacter Pylori İnfeksiyonu

Eyibilen A., Aladağ İ., Güven M.

Kronik Nonspesifik Farenjit (KNF), faringeal irritasyon yapan bir çok nedenin suçlanmasına rağmen, etyopatogenezinin henüz tam olarak aydınlatılamadığı, farinks mukozasının kronik inflamasyonudur. Yakınmalar uzun süreli ve tekrarlar niteliktedir. Toplumda oldukça sık karşılaşılan bu klinik tabloda, tedavi sıklıkla semptomları gidermeye yöneliktir. Helicobacter Pylori’nin (HP) gastrik mukozanın kronik inflamasyonuna neden olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, kronik inflamasyonla seyreden bazı solunum yolu hastalıklarında, HP birlikteliği gerek serolojik gerekse histopatolojik olarak gösterilmiştir. Bu ileriye dönük klinik çalışma ile KNF’li olgularda HP seroprevelansını inceledik. Kronik faringeal irritasyon yapan nedenler ve HP seropozitivitesine yol açabilecek diğer nedenler araştırılarak, şüpheli olgular çalışma dışı bırakıldı. Yaşları 40 ile 60 yaş arasında değişen, kronik nonspesifik faringeal semtomları olan 56 ve sağlıklı 44 olguda, serum HP Ig G seviyleri ELİSA yöntemiyle incelendi. Çalışma ve kontrol grupları arasındaki fark Ki-kare testi ile araştırıldı. KNF’li olguların %78’inde HP seropozitif bulunurken, bu oran kontrol grubunda %46.7 olarak tespit edildi. KNF’li olgulardaki seropozitivite, kontrol grubuyla kıyaslandığında oldukça yüksek bulunmuştur (P=0.016). HP infeksiyonu, Kronik Nonspesifik Faranjitli hastalarda görülen bulguların nedeni olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P137

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale