Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Postoperatif İnternal Juguler Ven Trombozu
 

Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Postoperatif İnternal Juguler Ven Trombozu

Oğuz H., Demirci M., Dursun E., Çetin O., Oğuz B., Şafak M., Arslan N.

İnternal juguler ven trombozu, fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. Bu çalışma ile bu nadir komplikasyonun diseksiyon tipi, keskin diseksiyon veya koter diseksiyonu değişkenlerinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Larinks, dil, alt dudak yassı hücreli kanseri, submandibuler ve parotis bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen 34 hasta için 52 boyun diseksiyonu uygulandı. Boyun diseksiyonu yapılırken, ağırlıklı olarak, 27 (%52) olguda keskin diseksiyon ve 25 (%48) olguda koter kullanıldı. Postopertaif internal juguler ven akımı doppler US ile değerlendirildi. Toplam sadece 3 (%6) olguda tromboz saptandı. Postoperatif tromboz açısından iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P139

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale