Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Perfore Rat Timpanik Membranındaki Miringosklerozda İntraperitoneal Çinko Aspartat Uygulamasının Etkisi
 

Perfore Rat Timpanik Membranındaki Miringosklerozda İntraperitoneal Çinko Aspartat Uygulamasının Etkisi

Yıldırım İ., Aydoğan B., Okur E., Kılıç M., Çıralık H.

Miringosklerozis (MS) effüzyonlu otitis media, akut/kronik otitis media, travma, miringotomi ve sıklıkla da ventilasyon tüpü takılmasından sonra timpanik membranda görülen bir hastalıktır. Pekçok olgu asemptomatik veya hafif işitme kaybı ile birlikte olmakla birlikte, bazen belirgin işitme kaybı da meydana gelebilir. MS oluşumunda serbest oksijen radikallerinin önemli rolleri olabileceği ileri sürülmüş ve bazı antioksidan maddelerin de MS’un önlenmesinde etkili olabileceği bildirilmiştir. Çinko aspartat içeren metal aspartatlar serbest oksijen radikal inhibitörüdürler. Bu çalışmada da intraperitoneal çinko uygulamasının MS önlenmesi yada azaltılmasındaki rolü araştırılmıştır. Çalışmada onbeş Sprague-Dawley cinsi rat kullanılmıştır. Ratların timpanik membranlarında perforasyon oluşturmuş, Grup I’e hiçbir tedavi verilmemiş (kontrol grubu), Grup II’ye intraperitoneal serum fizyolojik, Grup III’de intraperitoneal çinko aspartat (DL-hydrogen aspartate; zinc aspartate, UNIZINC, Köhler Pharma, Germany) uygulanmıştır. Yirminci gün hayvanlar sakrifiye edilip timpanik bullaları çıkarılmış ve timpanik membrandaki değişiklikler incelenmiştir. Miringosklerotik bulgular karşılaştırıldığında Grup I ile Grup II arasındaki farkın anlamlı olmadığı (P=1.00) , Grup I ile Grup III ve Grup II ile Grup III arasındaki farkın ise anlamlı olduğu görülmüştür (P<0.03). Sonuç olarak, çinko aspartatın MS gelişimini önlemede yada azaltmada olumlu etkilerinin olabileceği görülmekle birlikte, bu etkinin ortaya konulabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P140

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale