Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Tonsillitli Olgular İle Normal Olgularda Kan Selenyum Ve Glutatyon Peroksidaz Düzeylerinin Karşılaştırılması
 

Kronik Tonsillitli Olgular İle Normal Olgularda Kan Selenyum Ve Glutatyon Peroksidaz Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yıldırım İ., Okur E., Kılınç M., İnanç F., Kılıç M., Kastal C.

Selenyum Glutatyon peroksidaz (GSH-Pxh) enziminin esansiyel bir bileşiği olmasından dolayı insan sağlığı için önemli yere sahip olan bir elementtir. Glutatyon peroksidazın ise lipid peroksidasyonunun önemli başlatıcısı olan superoksit anyonu ve hidrojen peroksit reaksiyonu sonucu oluşan hidroksil radikalinin oluşumunu önlemeye yönelik mekanizmada önemli rolü bulunmaktadır. Deneysel çalışmalarda selenyumun tumorgenezisi inhibe ettiği ve kanser insidansını azalttığı ileri sürülmüştür. Hücre proliferasyonunu önleyici, karsinojen metabolizmaları azaltıcı etkilerinin yanında, antioksidan ve immün fonksiyonları artıcı etkilere de sahiptir. Antioksidasistem kronik hastalıklarda önemli rol oynayabilir. Kronik rekürren tonsillit oldukça sık görülen bir hastalıktır. Ön çalışma niteliğinde planlanan bu çalışmada, kronik rekürren tonsillit nedeniyle opere edilen çocuk olgular ile normal sağlıklı çocuklardaki kan selenyum ve GSH-Pxh düzeyleri araştırılmış ve bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P141

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale