Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Açık Ve Kapalı Teknik Septoplastinin Cerrahi Uygulamalardaki Yeri
 

Açık Ve Kapalı Teknik Septoplastinin Cerrahi Uygulamalardaki Yeri

İleri F., Uslu S., Ceylan A., Kızıl Y., Aydil U., Akyıldız İ.

Septoplasti prosedürleri kulak burun boğaz kliniğinde en sık uygulanan cerrahi işlemlerdendir. Yıllar içinde gelişen septoplasti teknikleri daha konservatif ve daha etkili sonuç almaya yöneliktir. Başarı oranları % 80 dolaylarında bildirilmektedir. Başarısızlık nedenleri arasında yanlış hasta seçimi ve yanlış endikasyonlar yanında yanlış cerrahi teknik de yer almaktadır. Klasik kapalı teknik septoplasti uygulamaları özellikle ön deviasyonlarda ve valv bölgesini ilgilendiren deviasyonlarda başarısız olabilmektedir. Son yıllarda geliştirilen açık teknik septoplasti uygulamaları ön deviasyonlar ve valv bölgesi deviasyonlarında geniş görüş sağlaması ve daha etkili müdahale şansı tanıması nedeniyle üstünlük arz etmektedir. Bu çalışmada yaygın olarak 2002 yılında uygulamaya başladığımız açık septoplasti prosedürlerinin tüm septoplasti uygulamaları arasındaki yeri incelendi. 2002-2004 yılları arasında uygulanan 382 açık ve kapalı teknik septoplasti operasyonu retrospektif olarak yıllara göre incelendi. Kozmetik müdahale yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Yıllar içinde açık septoplasti oranının düzenli olarak artış gösterdiği ( sırasıyla % 7,9, % 11,7, % 16,2) belirlendi. Hastaların fizik muayene bulguları ve yapılan uygulamalar belirlenerek literatür eşliğinde klinik uygulamalarımız tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P142

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale