Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Bir Haftalık İnfantta Bilateral Konjenital Koanal Atrezinin Stent İle Transnazal Endoskopik Tamiri
 

Bir Haftalık İnfantta Bilateral Konjenital Koanal Atrezinin Stent İle Transnazal Endoskopik Tamiri

Samim E., Haberal İ., Bayız Ü., Emir H., Ceylan K., Yavanoğlu A.

Konjenital koanal atrezi (KKA) nazal kavitenin nazofarinksle bağlantısını engelleyen gelişimsel bir anomalisidir. Yenidoğanda yaşamı tehdit edebilecek bir durum olması nedeniyle yaşamın ilk haftalarında bilateral olgularda cerrahi tedavi gereklidir. Bu yazıda siyanoz atakları, emme ve solunum güçlüğü öyküsü ile başvuran miadında yedi günlük bir infant olgu sunulmaktadır. Muayenede alternan siyanoz ve normal renk izlenmiştir. Nelaton kanül tatbiki ile bilateral KKA tesbit edilmiştir. Stent ile transnazal endoskopik tamir uygulanmıştır. Postoperatif altıncı ayda semptomatik iyilik hali mevcuttur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P143

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale