Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Akciğerde Milier Tuberkülozla Birliktelik Gösteren Tonsil Ve Larenks Tuberkülozu
 

Akciğerde Milier Tuberkülozla Birliktelik Gösteren Tonsil Ve Larenks Tuberkülozu

Şan İ., Alataş N., Yetkin A., Korkmaz B., Ceylan E., Gencer M.

Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerin hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. En çok akciğerleri tutan tüberkuloz baş boyun bölgesinde ağız, tonsil, dil, burun, epiglot, lenf bezleri, larenks ve farenkste de yerleşebilir. Ülserevejetan görünümü ile maligniteler ile karışabilir. Boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü ile polikliniğimize başvuran olgumuzda sol palatin tonsilde daha fazla olmak üzere her tonsilde ülserevejetan görünüm vardı. Ağız içinde mukopürülan sekreyon artışı ve indirekt larengoskopide piriform reseslerde de mukopürülan göllenme gözlendi. Epiglot ödemli ve hiperemik idi. Her iki kord ve band hiperemik ve yer yer ülserovejetan görünüme sahipti. Göğüs radyogramı ve bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğer apikoposterior segmentte birbirine komşu 2 adet kaviter imaj izlendi. Her iki akciğer de yaygın milimetrik nodüler infiltrasyon vardı. Tonsil ve larenksten alınan biyopsilerin histopatolojik incelemesinde tüberkülozla uyumlu granülomatöz yapılar izlendi. Fiberoptik bronkoskopik değerlendirmede endobronşial tutulum izlenmedi. Bronş lavajı ve balgamın mikroskopi ve kültüründe asido-rezistans bakteri saptandı. Tonsil, larenks ve akciğer tüberkülozu tanısıyla olguya dörtlü antitüberküloz tedavi başlanıldı. Orta yaşlı erkek olgu, üst solunum yolu tüberkülozunun bulaştırıcılık açısından klinik önemi ve nadir görülmesi üzerine sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P145

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale