Servikal Tuberküloz Lenfadenit

Şan İ., Alataş N., Yetkin A., Kar M., Ceylan E., Gencer M.

Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerin hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. En çok akciğerleri tutan tüberkuloz baş boyun bölgesinde lenf bezleri, ağız, tonsil, dil, burun, epiglot, larenks ve farenkste de yerleşebilir. Boyunda kitle ile başvuran olgularda çoğu kez akciğer tuberkülozuna ait bulgular bulunmadığından ayrıntılı inceleme ve tetkik gerekmektedir. Kliniğimizde 1999 ila 2004 yılları arasında boyunda kitle nedeniyle başvurup tanısı konmuş 16 olgu tanı ve tedavi yönüyle incelendi ve literatür ile kıyaslandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P146

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale