Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş Ağrısı Ve Pnömotize Üst Konka
 

Baş Ağrısı Ve Pnömotize Üst Konka

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Keleş E., Sakallıoğlu Ö., Murat A.

Rinolojik kökenli baş ağrılarının önemli bir sebebi konka patolojileridir. Bu çalışmada baş ağrısı ile üst konka pnömotizasyonu arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmaya baş ağrısı şikayeti ile müracaat eden 150 (113 kadın, 37 erkek) hasta alındı. Hastaların kulak burun boğaz muayeneleri yapılarak nöroloji ve göz konsültasyonları tamamlandı, paranazal sinüs ve beyin tomografileri çekildi. Paranasal sinüs tomografisi ve nazal endoskopide septum deviasyonu, sinüzit belirti ve bulguları, unsinat çıkıntı patolojileri (laterale veya mediale eğilimli), etmoid bülla patolojileri (öne doğru bombe, pnömotize), orta konka patolojileri (paradoks orta konka, konka bülloza), ve inferior konkalarda hipertrofi saptanan 96 hasta ile vasküler tip baş ağrısı veya migren tanısı alan 7 hasta ve oftalmik kırma kusuru olan 14 hasta olmak üzere toplam 117 hasta çalışma dışında bırakıldı. Çalışma 33 (28 kadın, 5 erkek) hasta üzerinden tamamlandı. Değerlendirilen 33 hastanın yaş ortalaması 31.00±11.00 (dağılımı 17-50) idi. Baş ağrısı hastaların 28’inde (%84.8) frontal bölgede (25 bilateral, 3 unilateral), 3’ünde (%9.1) oksipital bölgede ve 2’sinde (%6.1) vertekste idi. Hastaların 8’inde (%24.2) baş ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma da vardı. Hastaların 8’inde (%24.2) bilateral, 3’ünde( %9.1) unilateral olmak üzere üst konka pnömatizasyonu saptandı. Bu bulgularla baş ağrısı şikayeti ile gelen ve fizik muayenede herhangi bir patoloji saptanamayan hastalarda üst konka pnömatizasyonu akla gelmeli, hastalar bu açıdan nazal endoskopik muayene yapılarak ve paranazal sinüs tomografisi çekilerek mutlaka değerlendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P147

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale