Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Kulak Hastalıklarıyla İlgili Semptomlar
 

Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Kulak Hastalıklarıyla İlgili Semptomlar

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay H.

Kulak Burun Boğaz hastalıkları arasında önemli bir yeri işgal eden işitme kaybı, otalji, tinnitus ve vertigo gibi şikayetler temporomandibuler eklem hastalıklarına (TMEH) bağlı olarak görülebilir. Bu çalışmadaTMEH ile kulak hastalıklarına ait semptomlar arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmaya yaşları 21-58 (ortalama 36.02±10.74) arasında değişen 44 olgu (26 kadın, 18 erkek) alındı. Olguların 11’inde iki taraflı, 33’ünde tek taraflı TMEH vardı. Bu olguların 21’inde (%47.7) çene hareketleriyle kulakta klik sesi duyulması, 14’ inde (%34.1) baş ağrısı, 14’ünde (%31.8) çene hareketleriyle kulak ağrısı, 8’inde (%18.2) kulak çınlaması, 6’sında (%13.6) kulakta dolgunluk hissi, 6’sında (%13.6) baş dönmesi veya dengesizlik ve 3’ünde (%6.8) işitme kaybı şikayeti vardı. Hastaların yapılan pürton odiyogramlarında, bir hastada sağ kulakta 28 desibel (dB), sol kulakta 30 dB olmak üzere sensörinöral işitme kaybı vardı. Hastaların tümünde tip A timpanogram elde edildi ve hepsinin akustik refleksleri pozitif olarak bulundu. Romatoid faktör hastaların 9’unda (%20.5) normal değerlerin üzerinde bulundu. Diğer rutin biokimyasal tetkikler normal değerlerde idi. 42 hastanın temporomandibuler eklem bilgisayarlı tomografileri normalken, bir hastada sol mandibuler kondilin sağa göre genişlemiş olduğu, bir hastada da sol temporomandibuler eklem mesafesinin sağa göre genişlemiş olduğu saptandı. Bu bulgularla temporomandibuler eklem hastalığı olanlarda kulak hastalıklarına ait semptomların sıklıkla görülebileceğini söylenebiliriz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale