Yanakta Pleomorfik Adenoma

Koç N., Aksoy İ.

30 yaşında bayan hasta beş yıldan beri sol yanak bölgesinde gittikçe büyüklüğü artan kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu.Muayenesinde 3x2.5 cm büyüklüğünde sol yanak bölgesinde şişlik oluşturan bimanuel palpasyonla ağrısız,mobil,elastik kıvamda kitle tesbit edildi.Başka bir şişlik ve lenfadenopati tesbit edilmedi.KBB sistemik muayeneleri ve rutin tetkikleri normal olarak değelendirildi.BT de çevre dokulardan keskin sınırlarla ayrılan yuvarlak,homojen,sol palatal ark lateralinde maseter kas önünde kitle gözlendi.Kitle lokal anestezi altında bukkal mukozaya yapılan horizontal insizyonla çevre dokulardan kolaylıkla disseke edilerek kapsülüne zarar verilmeden intraoral olarak çıkarıldı.Mukozal insizyon 4/0 kromik katgutle sütüre edildi.Kesit yüzeyi kirli sarı renkte solid görünümlü kitlenin patolojik incelemesinde pleomorfik adenoma tesbit edildi. Minör tükrük bezi kaynaklı nadir yerleşimli pleomorfik adenoma olgusu sunularak literatür gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P149

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale