Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Stapedotomi Ve Titanyum Klip Piston Uygulanan Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız
 

Stapedotomi Ve Titanyum Klip Piston Uygulanan Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız

Göksu N., Yüksel A., Bayramoğlu İ., Yılmaz M., Uygur K., Baysal E.

Günümüzde stapes cerrahisinde kullanılan birçok materyal vardır. Bunlar arasında floroplastik (teflon), paslanmaz çelik, platin ve son dönemde kullanılmaya başlanan altın ve titanyum protezler bulunmaktadır.Teflon en çok kullanılan materyallerden biridir. Titanyum piston da kolay kullanılabilirliği doku reaksiyonu oluşturmaması nedeniyle stapes cerrahisinde giderek kullanımı artan bir materyal olmaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 2004 yılında otoskleroz tanısıyla opere edilerek titanyum klips piston (Clip-piston aWengen Titanium) uygulanan 6 hastanın preoperatif ve postoperatif odyogramları değerlendirilmiştir. Hastaların 3’ü erkek, 3’ü kadın olup yaş ortalamaları 36,8(19-50) olarak saptanmıştır. Postoperatif odyogramlar operasyondan ortalama 10,6 hafta sonra değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 0,25-6kHZ de preoperatif ve postoperatif değerlerin Wilcoxon testi ile hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Buna göre 0,25 kHz, 0,5kHz, 1kHz, 2kHz ‘de p=0,03 ,p<0,05 olarak bulunmuş ve bu değer anlamlı fark olarak kabul edilmiştir. Ancak 4kHz ve 6kHz’ de p>0,05 olarak bulunmuş ve buna göre anlamlı fark bulunamamıştır. Bu sonuca göre titanyum piston uygulanan otoskleroz vakalarında düşük frekanslarda oldukça iyi sonuçla elde edilmekle beraber yüksek frekanslarda sonuç düşük frekanslardaki kadar iyi bulunmamıştır. Titanyum klips piston kullanım kolaylığı ve sonuçları açısından teflon pistona alternatif olarak görülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P150

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale