Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Dev Farengeal Kavernöz Hemanjiom: Vaka Sunumu
 

Dev Farengeal Kavernöz Hemanjiom: Vaka Sunumu

Dursun G., Kaya M., Boynukalın K., Gökcan M.

Hemanjiomlar, hızlı endotel hücre proliferasyonu ile karakterize benign vasküler tümörlerdir. Histopatolojik yapılarına göre kapiller, kavernöz, ve mikst olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Kavernöz hemanjiomlar büyük, irregüler, derin sinüzoidal vasküler kanallardan oluşur ve % 50’den fazlası baş ve boyun bölgesinde yerleşir. Hemanjiomlar eksizyon, vasküler ligasyon, kriyoterapi, mezenkimal elektrokoagulasyon, radyoterapi, sikleroterapi, lazer tedavisi ve steroid tedavisi gibi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Baş boyun yerleşimli kavernöz hemanjiomların boyutları, anatomik lokalizasyonları ve hastanın yaşına göre klinik prezentasyonları, fizik muayene bulguları ve tedavi yöntemi seçimi değişebilmektedir. Havayolunu tıkayacak derecede büyük, posterior farengeal duvar yerleşimli erişkin kavernöz hemanjiomlu bir olgu nadir olması nedeniyle sunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P152

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale