Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parotis Ve Submandibuler Bez Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
 

Parotis Ve Submandibuler Bez Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

İnal E., Yılmaz M., Ceylan A., Kızıl Y., Aydil U., Keseroğlu K.

Majör tükrük bezi tümörleri baş ve boyun bölgesinin sık karşılaşılan tümörlerindendir. Literatüre göre parotis bezi tümörleri genellikle benign karakterdeyken submandibuler bez tümörlerinde malignite oranı artmaktadır. Neoplazi olduğu düşünülerek cerrahi uygulanan hastaların bir kısmında ise histopatolojik incelemeler sonucunda neoplastik oluşum olmadığı saptanmaktadır. Bu çalışmada 1980-2005 yılları arasında kliniğimizde parotiste ve submandibuler bezde kitle nedeniyle opere edilmiş 271 hasta ve histopatolojik inceleme sonuçları verilmiştir. Neoplazi şüphesi ile opere edilen bu hastaların 228’ine parotis cerrahisi, 43’üne submandibuler bez cerrahisi uygulanmıştır. Bu hastaların sonuçları değerlendirildiğinde parotis cerrahisi uygulanan 35 hastanın (% 15,4), submandibuler bez cerrahisi uygulanan 12 hastanın (% 27,9) lezyonlarının neoplastik olmadığı anlaşılmıştır. Malignite rapor edilme oranı ise sırasıyla parotis ve submandibuler cerrahi grupları için sırasıyla % 21,1 ve % 30,1 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre submandibuler bezde neoplastik olmayan kitle lezyonu ile malign neoplazi oranının parotis bezinden daha fazla olduğu görülmüştür. Bu bulgular ve hastaların klinik özellikleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P153

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale