Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi
 

Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi

Babila A., İncesulu A., Akın İ., Atasoy G., Renda L., Işık E.

Çalışmada S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 2000-2004 yılları arasında ani işitme kaybı tanısı ile yatırılarak takip ve tedavi edilen 31 olguya ait 34 kulak değerlendirildi.Hastalarımızın hikayesinde geçirilmiş üst solunum yolu infeksiyonu öyküsü, travma, Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, sigara ve alkol alışkanlıkları sorgulandı. Hastaların tinnitus ve vertigo şikayetleri değerlendirildi. Odyogram eğrileri; düz, alçalan ve yükselen olmak üzere 3 grupta incelendi.Tedavide steroid, mikrosirkülasyon düzenleyici, antiviral ajan ve vitamin kompleksi desteğinden oluşan protokol uygulandı. Klinik değerlendirme sonrası olgular şikayetlerin başlamasından sonraki 7 gün içerisinde başvuranlar ve 7.günden sonra başvuranlar; işitme kaybının derecesine göre ortalama 90dB’in altında işitme kaybı olanlar ile 90dB ve üzerinde olanlar olmak üzere 2 gruba ayrılarak tedaviye cevapları incelendi.Yaş ortalaması 39±8.3(5-67) olan 31 hastanın 34 kulağına uygulanan tedavi sonrası 16 kulakta (%44.12) en az 20dB ve üzerinde artış, 4 kulakta (%14.70) 20dBden az artış izlendi. 90dB’in altında işitme kaybı olan hastaların işitmelerindeki düzelme, 90dB ve üzerinde kaybı olan hastalara göre anlamlı şekilde fazla bulundu.Tedaviye şikayetlerin başlamasından sonraki 7 gün içerisinde başlananlar ile 7 gün sonrasında başlananlar arasında işitme kaybının düzelmesi açısından anlamlı bir fark bulundu.Buna göre erken tedaviye başlanması ve işitme kaybının çok ileri düzeyde olmaması iyi prognostik faktör olarak kabul edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P156

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale