Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larengofarengeal Reflü Hastalığı Ve Ph Monitörüzasyonu
 

Larengofarengeal Reflü Hastalığı Ve Ph Monitörüzasyonu

Karaaslan O., Taşkın Ü., Veyseller B., Bilgili M., Sağıt L.

Gastroözofagial reflü (GÖR); mide içeriğinin özofagusa spontan ve eforsuz regürjitasyonudur. Larengofarengeal reflü (LFR) gastroözofagial reflünün atipik bir formudur ve mide içeriğinin öğürme veya kusma olmaksızın üst özofagial sfinkterin üzerine erişecek şiddetteki geri kaçısıdır. Bu reflü epizodları sonucunda herhangi semptomatik klinik durum ya da histopatolojik değişiklik gastroözofagial hastalık olarak tanımlanmaktadır. Nisan 2003 ile Aralık 2004 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğimizde larengofarengeal reflü şikayetleri ve fizik bulguları olan 30 hastadan ve larengofarengeal fizik muayene bulguları normal olan 20 olgudan oluşturulan çalışma ve kontrol gruplarına çift kanallı 24 saatlik pH monitörizasyonu uygulandı. Tüm yaş gruplarına özgü fizyolojik reflü değerlerinin +/- 2 SD ‘dan daha yüksek pH monitörizasyon sonuçlarına sahip olan hastalarda larengofarengeal reflü olarak değerlendirildi ve hastalara oluşturulan protokol dahilinde tedavi verilerek 3. ay sonundaki tedaviye olan klinik yanıtlar değerlendirildi. Çalışmamızda GÖR ve LFR hastalığının semptomatik ve asemptomatik gruplardaki sıklığını, tanıda pH monitörizasyonunun etkinliği, tedavi kararının alınması, tedavi yöntemleri, tedaviye klinik yanıtın gözlenmesi amaçlandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P157

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale