Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Maksilla Rezeksiynlr Sonrası Uygulnn Protetik Rehablts. Basamak Tedavileri: Cerrahi Obturatörler & Tedavi Obturatörleri
 

Maksilla Rezeksiynlr Sonrası Uygulnn Protetik Rehablts. Basamak Tedavileri: Cerrahi Obturatörler & Tedavi Obturatörleri

Karcı B., Midilli R., Saygı T., Kurtulmuş H., Aras E.

Klasik parsiyel veya hemi maksillektomi sonrası daha çok karşılaşılan durumlar Aramany sınıflandırmasına göre şu şekilde olur: Aramany 1, Aramany 2 ve Aramany 4 tiplerini kapsar. Obturatör terimi, latince “tıkamak” anlamını taşıyan “obturare” sözcüğünden köken almaktadır. Prostodontik literatürde, ağız boşluğu ile nazal ya da paranazal boşluklar arasındaki doğumsal ya da edinsel geçitleri “pasajları” kapatan, tıkayan gereçler “obturatör” olarak bilinmektedir. Kazanılmış defektleri (neoplazik oluşumlar, enfeksiyöz lezyonlar, travmaya bağlı patolojiler) onaranlara ise “rezeksiyon obturatörü” denir. Maksilla rezeksiyonu operasyonlarının neden olduğu komplikasyonlar şu şekilde özetlenebilinir: Estetik, işlevsel (çiğneme, konuşma, yutma ve yutkunma) ve psikolojik-sosyal sorunlardır. Bu komplikasyonların giderilmesinde rezeksiyon obturatörlerin yeri büyüktür. Tasarımı, üretimi, kullanış şekli, kullanış süresi ve amaçları birbirinden farklı olan üç tip rezeksiyon obturatörü bulunmaktadır: 1. Cerrahi “İmmediat, Surgical” Obturatörü: Maksilla rezeksiyonu operasyonu sırasında takılıp, postoperatif ilk hafta boyunca kullanılır. 2. Tedavi “Treatment , İnterim” Obturatörü: Postoperatif ikinci haftadan 12. haftaya kadar kullanılır ve 3. Kalıcı “Definite” Obturatörü: Postopretif 12. haftadan başlayarak hastanın yaşam boyu kullandığı obturatör tipidir.. Bu çalışmada kliniğimize maksilla rezeksiyonu sonrası estetik ve fonksiyon kaybı şikayeti ile başvuran 2 hastaya (A.A, 25, ♀ & A.Ç, 52, ♂ ) yapılan kombine tip cerrahi obturator ve anterior bölgesinde farklı bir modifikasyon yapılarak hazırlanan bukkal uzantılı tedavi obturatörlerinin uygulama yöntemleri ve yapım aşamaları anlatılmıştır. Hastaların estetik, fonksiyonel ve psiko-sosyal özellikleri tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P158

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale