Vermillionektomi

Akyıldız S., Apaydın F., Demir U., Yüksel E., Aladağ Y., Ertekin B., Ceylan C., Ünal İ.

Alt dudak karsinomlarının büyük bir çoğunluğu vermillion bölgesinden kaynaklanmaktadır ve bunların eksizyonu tam kat rezeksiyonu gerektirmektedir. Tümörlerin tedavisine ek olarak; alt dudağın mukozasının kas tabakaya uzanmayan lökoplaki veya aktinik hasarlanması da sık görülen ve vermilionektomiyle tedavi edilebilen lezyonlardır. Bu tedavi modalitesinde mukoza mukokütanöz bileşkeden itibaren posteriora lezyonun uzandığı yere kadar eksize edilir ve eksize edilen dokunun derinliği orbikülaris oris kas tabakasına kadar ulaşmalıdır. Daha sonra bukkal yüzeydeki mukoza keskin ve künt disseksiyonla undermine edilerek önceki mukokütanöz bileşkeye doğru ilerletilerek sütüre edilir. Bu cerrahi teknikte ilerletilen mukoza rezeke edilen doku hacminin yerini dolduramadığı için ince bir vermilyon ile sonuçlanır. Kliniğimizde son bir yıl içinde alt dudağın aktinik lezyonları nedeniyle 5 hastaya bu teknik uygulanmıştır. Bu hastaların hepsi erkektir ve 4 hastaya vermillionektomi ve 1 hastaya ise preoperatif biyopsisinde bir odakta mikronvaziv skuamöz karsinom saptandığı için wedge rezeksiyon + vermillionektomi birlikte uygulanmıştır. Hastaların postoperatif takiplerinde herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P159

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale