Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Horlamanın İlginç Bir Nedeni: İki Taraflı Tortiyöz İnternal Karotid Arter?
 

Horlamanın İlginç Bir Nedeni: İki Taraflı Tortiyöz İnternal Karotid Arter?

Eyibilen A., Baykara M., Özbay A.

İnternal karotid arterin tortiyozisi nisbeten nadir görülen damarsal anomalilerdendir. Arterin seyri boyunca değişik seviyelerde ortaya çıkabilirler. Bulundukları seviyeyle ilişkili bulgu verebilir ya da rastlantı sonucu saptanırlar. Arterin iki taraflı tortiyozisi ise daha da az görülen bir durumdur. Horlama yakınmasıyla gelen 55 yaşında erkek hastada ağız içinde farenks duvarında iki taraflı mavimsi refle veren ve pulsasyon gösteren bir oluşum görüldü. Magnetik rezonans anjiografide ( MRA ) internal karotid arter iki taraflı tortiyöze idi. Bu olgunun sunulmasındaki amaç, orofarengeal bölgede cerrahi planlanan hastalarda damarsal anomalilerin de düşünülmesi ve dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P171

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale