Orta Konka Mukoseli : Olgu Sunumu

Eğrilmez M., Başdemir G.

Paranazal sinüs mukoselleri benign, müköz membranla çevrili, içi mukus dolu, kistik lezyonlardır. Sıklık sırasına göre frontal sinüs, etmoid sinüs, maksiller sinüs ve sfenoid sinüste görülürler. Nadir olarak da orta konka, alt konka ve pterigomaksiller fossa yerleşimli olgular bildirilmiştir. Bu sunumda orta konka yerleşimli bir mukosel olgusu sunulmuştur. Burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran, 20 yaşında kadın hastanın yapılan muayenesinde septumda sağa deviasyon ve sol orta konkada ileri derecede hipertrofi tespit edilmiştir. Çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde sol orta konkada büllöz yapı ve konka içerisinde düzgün kontürlü, kistik yapıda yumuşak doku dansitesi izlenmiştir. Genel anestezi altında uygulanan sol orta konka rezeksiyonu sonrası yapılan patolojik incelemede mukosel tespit edilmiştir. Postoperatif 8. ayında olan hastanın, yapılan muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale