Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ameliyathane Ve Yoğ. Bak. Ünit. Çalışnlr. İçin Bir ''Cinsel Yoluyla Bulaşan Hastalıklar'' FarkındalıkProg. Model Önerisi
 

Ameliyathane Ve Yoğ. Bak. Ünit. Çalışnlr. İçin Bir ''Cinsel Yoluyla Bulaşan Hastalıklar'' FarkındalıkProg. Model Önerisi

Okar İ., Bolol N., Özyaral O., Akyurt N.

Ameliyathane çalışanı medikal ve paramedikal ekip verdikleri hizmet doğrultusunda kan ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda bir risk altındadır. Başta HIV/AIDS olmak üzere ''Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar'' (CYBH)’ın geçiş yollarından biri de kan ve kan ürünleri vasıtasıyla olabilmektedir. Meslek hastalıkları arasında küçük bir risk olsa dahi hedef kitle olarak gösterilen ameliyathane çalışanı gerek medikal ekibin gerekse paramediklerin kan yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda, hizmet içi farkındalık programlarını takip etmeleri gereklidir. Bu çalışmamızda önerilen eğitim modeli doğrultusunda bilgi aktarım metodunun başlıca amacı hedef kitlenin davranış biçimine dayalı alışkanlıkları yönlendirmek/değiştirmek farkındalık yaratmaktır. Bu nedenle izlenecek modelin üç aşama halinde geliştirilmesi ve yürütülmesi sağlanması önerilmektedir. Bunlar; a.hedef kitlenin alt gruplarının belirlenmesi, b. doktor, hemşire ve paramediklerin eğitici eğitimi programlarının hazırlanması c.hedef kitlenin eğitim ya da bilgilendirilmesi için yapılan uygulamalar olarak planlanmıştır. Önerilen model çalışmada hedef kitle için önce bir ''bilgi sorgulama ön testi'' yapılması gerekmektedir. Programdaki eğitim araçları eyleme dayanan, katılımcılığı geliştiren, düşünmeyi ve düşündürmeyi tetikleyen, konuşmayı/konuşturmayı sağlayan, empatiye dayalı, bir interaktif eğitim şeklinde hazırlanmıştır. Farkındalık programı içersinde yer alan en can alıcı bölüm drama ile bilgi aktarımıdır. Bu amaçla önce profesyonel bir ekip tarafından oynanan yaklaşık 30 - 45 arasında değişebilen bir drama izletisi programlanmıştır. İzletinin akabinde 15 dakika süren bir tartışma bölümü bırakılmıştır. Daha sonra eğitimci/eğitimciler tarafından verilen yaklaşık 45 dakikalık bir bilgi aktarımı/paylaşımı bölümü yer almıştır. Bu bölüm içersinde ve/veya peşi sıra hedef kitlenin deneyimlerini aktaracağı paylaşıma dayalı bir tartışma açılması düşünülmüştür. Çalışmaları takiben üç aylık bir dönem sonunda ''bilgi sorgulama son testi'' yapılması planlanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P174

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale