Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Vestibüler Stenoz: 5 Olgunun Sunumu
 

Nazal Vestibüler Stenoz: 5 Olgunun Sunumu

Şahan M., Yıldırım N., Kasapoğlu F.

Nazal vestibuler stenoz (NVS), genel olarak vestibulum cildi ve komşu mukozanın muhtelif sebeplerle kaybına, enfeksiyon, yanık ve kronik irritasyonuna ve bunu izleyen granülasyon ve fibröz doku gelişimine bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle doğumda ve hayatın erken döneminde nazal vestibulum yaralanmaları ve patolojileri sonucu oluşan NVS a hemen daima burun şekil bozuklukları, alar yetmezlik ve maksillofasiyal gelişim bozukluğu da eşlik eder. 600 yataklı Ankara Mevki Asker Hastanesinde 1999 ile 2005 yılları arasında 2'si bilateral ve 3'ü unilateral olmak üzere 5 edinsel nazal vestibuler stenozlu olgu tespit edilmiş ve biri açık 4 ü ise kapalı girişimle opere edilmişlerdir. Operasyonlarda serbest cilt greftleri ile lokal cilt mukoza flapleri kullanılmış, kullanılan vestibuler stentler 2-3 hafta yerinde tutulmuştur. Olgulardan sadece biri re-stenoz nedeniyle tekrar ameliyat edilmiş, tamamına yeterli bir vestibulum açıklığı sağlanmış ve nazal respiratuar fonksiyon kazandırılmıştır. Olguların klinik ve laboratuar bulguları ile uygulanan cerrahi teknikler bu ender rastlanan patolojiye ait literatürle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P176

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale