Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Antalya’da Baş Dönmesi Sıklığı
 

Antalya’da Baş Dönmesi Sıklığı

Balkan E., Öztürk E., Turhan M., Salcan S.

Baş dönmesi toplumda sık karşılaşılan bir semptomdur. Ancak Türkiye’de baş dönmesi sıklığı ile ilgili bilgiler yetersizdir. Baş dönmesi şikayeti yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki yaşla beraber daha sık görülmektedir. Yaşam şartlarının giderek düzelmesi ve toplumun ortalama yaşam süresinin uzaması bu semptomun sıklığında da artışları beraberinde getirecektir. Yapılan çalışmalarda baş dönmesi sıklığı genel tıp pratiğinde %5, otoloji-nörotoloji kliniklerinde yaklaşık %15’dir. 08.11.2002-30.11.2002 tarihlerinde Antalya’da kent merkezinde çok büyük bir kısmı apartmanda oturan ve yaşlı nüfus oranı yüksek bir pilot bölgede kesitsel olarak bir anket çalışması yapılmıştır. Değerlendirilen 299 anketin %23.3’ünde ‘Son 1 aydır baş dönmesi şikayetiniz oldu mu?” sorusuna; evet yanıtı vermiştir. Özellikle 60 yaş ve üstü popülasyonda bu oran %44’lere kadar çıkmaktadır. Çalışmaya katılanların baş dönmelerini en sık çevrem dönüyor (%27,1), kendim dönüyorum (%20,0) ve gözlerim kararıyor (%47,1) şeklinde tanımlamışlardır. Çalışamamızda elde ettğimiz bir başka sonuç da bu hastaların baş dönmesi şikayeti nedeniyle çok çeşitli kliniklere gittikleridir. Buna göre baş dönmesi şikayeti olanların %51,6’sı iç hastalıkları, %25,8’i KBB ve %19,3’ü Nöroloji kliniğine başvurmaktadır. Aslında bir semptom olan baş dönmesinin tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç olduğu ve bu nedenler başta KBB olmak üzere, İç Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi, Göz Hastalıkları ve Psikiatri kliniklerinin oluşturduğu bir merkezin bu hastaların tanı ve tedavisinde önemli bir eksiği kapatacağı aşikardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale