Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Timpanosklerozda Ossiküloplasti Sonuçlarımız
 

Timpanosklerozda Ossiküloplasti Sonuçlarımız

Oğuz H., Demirci M., Çelik H., Bayrakçıoğlu F., Şafak M., Arslan N.

Timpanoskleroz tedavisi için değişik ossiküloplasti teknikleri tanımlanmış olmasına rağmen, kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun stabilitesi ve işitme sonuçları konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada, tip II, tip III ve tip Vb ossiküloplasti tekniklerinin sonuçları gözden geçirilmiştir. 1998 ve 2003 yılları arasında ameliyat edilen 183 olgunun sonuçları değerlendirilmiştir. 126 hastaya tip II, 35 hastaya tip III ve 22 hastaya tip Vb ossiküloplasti uygulanmıştır. Tip II ossiküloplasti amacıyla, 40 hastada inkus transpozisyon tekniği, 65 hastada inkus interpozisyonu, 19 hastada PORP uygulaması, 2 hastada ise cam ionize sement kullanılmıştır. Tüm tip III olgularda TORP (13 hidroksiapatit, 22 plastipor) uygulanmıştır. Tip Vb tekniğinde parsiyel stapedektomiyi takiben teflon piston tatbik edilmiştir. Ortalama takip süreleri tip II grup için 25, tip III grup için 23 ve tip Vb grup için 31 ay idi. Ortalama postoperatif hava-kemik aralığı kapanması sırasıyla 14 dB, 16 dB ve 18 dB olarak tespit edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P181

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale