Endoskopik Koanal Atrezi Tamiri

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E., Çelik M., Durmaz T.

Koanal atrezi genetik bir bozukluk yüzünden posterior koananın normal gelişimini tamamlayamamasıdır. Unilateral veya bilateral olabilen bu bozukluk 5000-7000 doğumda bir görülmektedir. Hastalığın embriyogenez sırasında bukkofaringeal membranın yıkılmasında veya nazal kavitelerdeki mezodermin yanlış yönlenmesi sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim dalında 1995 ile 2004 yılları arasında koanal atrezi nedeniyle 10 olguya transnazal endoskopik tamir uygulandı. Olgularımızın ikisi erkek, diğerleri kadın olup, 5 olguda tek taraflı, 5 olguda ise bilateral atrezi mevcuttu. Tek taraflı olguların yaş ortalaması 22,6 (1-44) iken bilateral olgularda ortalama 6.gün tanı konarak tedavi yapılmıştır. Bilateral atrezili hastalar solunum sıkıntısı nedeniyle burundan sokulan bir sonda veya kateterin farinkse ulaşmadığının görülmesi ile tanı konmuş iken; unilateral olgular polikliniğimize tek taraflı burun tıkanıklığı nedeniyle başvurmuşlardır. Kesin tanı ince 0 derece rijit teleskoplarla veya fiberoptik ekipmanlarla konularak tüm olgularda endoskopik yöntemle küçük küretlerle veya tur kullanımı ile açma ve genişletme işlemi uygulanmış ve stent kullanılmıştır. Bulgular literatür verileri ışığında tartışmaya açılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P183

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale