Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Bilateral Peritonsiller Abse: Olgu Sunumu
 

Bilateral Peritonsiller Abse: Olgu Sunumu

Yıldırım İ., Okur E., Kılıç M., Kastal C.

Peritonsiller abse, faringeal tonsilin fibröz kapsülü ile süperior konstriktör kas arasında pü birikimi ile karakterize sık karşılaşılan bir otolaringolojik acildir. Unilateral peritonsiller abse sık karşılaşılan bir antite olmasına rağmen bilateral abse nadir görülen bir durumdur. Kliniğimize yutma güçlüğü, boğaz ağrısı şikayetleri ile başvuran ve bilateral peritonsiller abse saptanan bir olguyu sunmak istiyoruz. Başvuru anında ek olarak 38 derece ateş, baş ağrısı, her iki submandibuler bölgede lenfadenopatileri mevcuttu. Trismus ve solunum sıkıntısı yoktu. Oral muayenede her iki tonsilin orta hatta birbiri ile temas halinde olduğu, mukozanın hiperemik ve uvula orta hatta olduğu saptandı. Beyaz küre 22900 ve granülosit hakimiyeti mevcuttu. Kontraslı boyun tomografisinde tonsiller abse ve tonsiller hipertrofi görünümü vardı. Hasta hospitalize edilerek parenteral antibiyotik tedavisi başlandı ve her iki tonsil üst kutbunun yumuşak damakla birleştiği yerden enjektörle aspirasyon yapıldı. Bu tedaviye olumlu cevap veren olguya daha sonra bilateral tonsillektomi uygulandı. Bu olgu nedeniyle ilgili literatür gözden geçirildi ve peritonsiller abse tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P185

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale