Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Timpan Membran Perforasyonları Ve İşitme Kayıpları İle İlişkisi
 

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Timpan Membran Perforasyonları Ve İşitme Kayıpları İle İlişkisi

Paksoy M., Eken M., Aydın S., Çelebi Ö., Hardal Ü.

Kronik otitis media (KOM) timpanik zar perforasyonu, kulak akıntısı, işitme kayıpları ile karakterize 3 aydan daha uzun süren inflamatuar bir tablodur.Bu çalışma Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kronik otitis media tanısıyla opere edilen 165 hastada timpan membran perforasyonları ile işitme kemikçiklerindeki değişiklikler incelendi.İşitme kayıpları belirlendi Kulak zarı patolojileri santral, marjinal perforasyon ve adheziv olarak ayrıldı. İşitme kemikleri normal ,dekstrükte ve kemikçik yokluğuna göre sınıflandırıldı.Pure tone işitme eşikleri saptandı kulak zarı ve işitme kemikleri patolojileri grublarında ne düzeyde etkilendiği incelendi. Bu değişikliklerin işitme fonksiyonları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P187

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale