Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir Ve Orta Kulak Mukoza Patolojilerinin İlişkisi
 

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir Ve Orta Kulak Mukoza Patolojilerinin İlişkisi

Paksoy M., Şanlı A., Aydın S., Tezer İ., Hardal Ü.

Kronik otitis media (KOM) kulak zarı perforasyonu, orta kulak yapılarında hasar ve işitme kaybına yol açan inflamatuar bir süreçdir. Oluşan bu süreçde işitme kemikleri ençok etkilenen yapılardandır. Bu çalışma Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kronik otitis media tanısıyla opere edilen 165 hasta da, işitme kemikçiklerindeki değişiklikler ve beraberindeki orta kulak mukozasındaki patolojiler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Kemikçikler normal, dekstrükte ve yokluğu şeklinde, orta kulak mukozası da normal, granulasyon dokusu , kolesteatomlu ve sklerotik yapıda olarak incelendi.Malleus ve inkus hasarlarının orta kulak mukoza patolojileri ile istatistisel olarak anlamlı bir ilişkisi varken stapes lezyonlarında bu ilişki saptanmamıştır. Kemikçiklerindeki patolojilerin dağılımı ile orta kulak mukozasının durumu arasındaki ilişkinin varlığı araştırıldı ve elde edilen bulgular literatür gözden geçirilerek sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P188

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale