Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulak Cerrahisinde Fallop Kanalı Dehissansı
 

Orta Kulak Cerrahisinde Fallop Kanalı Dehissansı

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Aynalı G.

Amaç: Çeşitli orta kulak hastalıkları nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda, fallop kanal dehissansının, mastoid kavitede, antrumda ve orta kulakta tespit edilen patolojilerle birlikteliğini araştırmak Hastalar ve Yöntem: Kronik otit ve adheziv otit tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 454 olgunun ameliyat notları incelenerek fallop kanal açıklığı ile birlikte mastoid kavite, antrum ve orta kulakta görülen patolojiler kaydedildi. Bu patolojiler ile dehissans varlığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Vakaların 220’si (%48) erkek, 234’i (%52) kadın idi. Cerrahi endikasyonlar, 327 vakada kronik otitis media, 103 vakada kolesteatomlu kronik otitis media, 27 vakada adheziv otit idi. Fallop kanal dehissansı 59 (%12.9) vakada tespit edildi. Dehissansın en sık görülen lokalizasyonlar 36 (% 61) vakada timpanik segment, 14 (% 23) ikinci dirsekte idi. Mastoid bölgede, antrumda ve orta kulakta kolesteatom görülmesi fallop kanal için çok yüksek risk teşkil etmektedir (p<0.001).Antrumda ve orta kulakta timpanoskleroz ve özellikle granulasyon bulunması ise fallop kanalında dehissans görülme insidansını belirgin olarak azaltmaktadır (p<0.05). Antrumda ve orta kulakta polip bulunmasının fasyal kanal dehissansı sıklığı arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Cerrah, orta kulak cerrahisi sırasında kolesteatom ile karşılaşıldığında, fasiyal kanal dehissans olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, timpanoskleroz ve özellikle granülasyon varlığında ise fallop kanalın açık olma ihtimali çok düşük olduğunu bilinciyle cerrahi planlanmasını yapmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P189

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale