Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Akustik Nörinom Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
 

Akustik Nörinom Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E., Gökpınar S.

Amaç: Akustik nörinomlar (AN) serebellopontin köşe tümörlerinin % 75 ini oluşturur ve 8. kranial sinirin vestibüler dalından köken alır. AN nedeni ile cerrahi tedavi yaptığımız olguların retrospektif analizi yapıldı. Gereç Yöntem: 1995-2004 yılları arasında kliniğimizde akustik nörinom tanısı almış 6 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların tamamına translabirentin yolla cerrahi uygulandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44.5 ti (Ort. %51.16), 4’ü erkek 2’si kadındı. İlk semptom 4 hastada tinnitus, 2 hastada tek taraflı işitme kaybı saptandı. Tümör boyutları 8 ile 20 mm arasında değişiyordu (Ortalama 12.6mm). Patolojik kulakta hava yolu işitme ortalaması 48.33dB, kemik yolu ortalaması 42 dB olarak bulundu. Tümünde tümör tam olarak çıkarıldı. Postoperatif faysal sinir fonksiyonları % 33.3 (Grade I-II /HB) sağlandı. Bir hastada (%16.6) BOS kaçağı gözlendi. Sonuç: AN pontoserebellar köşe yerleşimli en sık karşılaşılan intrakranyal benign tümördür. Tedavisi cerrahi eksizyondur. İlerlemiş ve işitmeyi etkilemiş tümörlerde tam rezeksiyon için translabirentin yol tercih edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P191

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale