Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erişkinde Konjenital Koanal Atrezi: 6 Olgunun Sunumu
 

Erişkinde Konjenital Koanal Atrezi: 6 Olgunun Sunumu

Şahan M., Yıldırım N., Kasapoğlu F., Aydın R.

Kongenital koanal atrezi ender görülen bir doğumsal klinik olgudur ve yenidoğanın zorunlu olarak burun solunumu yapmakta olması nedeniyle çoğunlukla erken dönemde acil olarak düzeltilir yada perfore edilirler. Tek taraflı koanal atrezi bazen, iki taraflı olanı ise çok nadir olarak çocukluk ve erişkin yaşlarına kadar fark edilmeyebilir. Bu çalışmada 2000-2005 yılları arasında tespit ettiğimiz, biri iki taraflı diğer 5’i tek taraflı olmak üzere 6 kongenital koanal atrezi olgusu sunulmaktadır. Tamamı erişkin erkek olan olguların bilateral olanı trans-palatal, tek taraflı olanlar ise endoskopik transnazal yöntemle tedavi edilmiş ve oluşturulan açıklığın daralması nedeniyle 3 olgu birer kez re-opere edilmişler. Sonuçta olguların tamamında yeterli koana açıklığı sağlanmıştır. Cerrahi teknikle beraber hastaların klinik ve radyolojik bulguları literatürle karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P192

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale