Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Maksiller Sinüsün İzole Aspergillus Enfeksiyonu
 

Maksiller Sinüsün İzole Aspergillus Enfeksiyonu

Saydam L., Özçelik T., Bozkurt M., Kutluay L.

Maksiller sinüsün aspergillus enfeksiyonları immün yetmezliği olmayan hastalarda nadiren görülür. Son yıllarda literatürde diş kökü kanal tedavilerini takiben kullanılan çinko–oksit bazlı kanal dolgu maddelerinin neden olduğu belirtilen maksiller sinüs aspergillus enfeksiyon olguları bildirilmiştir. Aspergillus’a bağlı paranazal sinüs enfeksiyonlarında aspergillus fumigatus en sık görülen alt türdür. Bu olguların histopatolojik incelemelerinde mukozal invazyon veya granülomatöz reaksiyonlara rastlanmamaktadır. Cerrahi tedavi ile genellikle başarılı sonuçlar alınmakta ve nüks görülmemektedir. Bu çalışmada yüz ağrısı nedeniyle çekilen paranasal sinüs tomografisinde radyoopak görünümlü ve yabancı cisim izlenimi veren bir fungal sinüzit olgusu sunulmaktadır. Hastaya endoskopik sinüs cerrahisi yapılarak maksiller sinüs temizlenmiş, çıkartılan materyalin patolojik inceleme sonucu aspergillus enfeksiyonu ile uyumlu bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P195

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale