Olgu Sunumu: Glomus Timpanikum

Eren Y., Ayan N., Uhri M., Şahin E., Taş E., Şirin A., Ergür D.E., Gürsel A.

ÖZET: Sağ kulakta çınlama, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk şikayetleri olan 65 yaşında kadın hasta preoperatif dönemde pür ton odyogram, akustik empedans ve MRI ile değerlendirildi. Glomus timpanikum tümörü tanısı kondu. Transmeatal yaklaşım ile tümör total olarak rezeke edildi. Postoperatif 10. ayda nüks gözlenmedi. OLGU: Hastanın sağ kulağında 4 aydır süren dolgunluk hissi, ritmik çınlama ve işitme kaybı şikayetleri vardı. Otoskopide sağ timpan zar arkasında anteroinferior kadrana uyan bölgede, pulsatil, kırmızı-mor renkli refle veren kitle gözlendi. Pür ton odyogramında; sağ kulakta 30 db’lik gap gösteren iletim tipi işitme kaybı gözlendi. Timpanogram eğrisi sağda ‘B’ tipi idi. MRI’da sağ timpanik kavitede, karotid kanal girişinde, internal karotid arterle direkt komşuluk gösteren, 11x6x6 mm. boyutunda glomus timpanikumla uyumlu kitle tespit edildi. Hastanın sol kulağında şikayeti ve anormal bulgusu yoktu. Genel anestezi altında transmeatal yolla ekstirpasyon uygulandı. Peroperatif ve postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi. Histopatolojik incelemesinde glomus timpanikumla uyumlu bulundu. Yapılan kontrol odyometrisinde sağ kulaktaki iletim tipi işitme kaybının düzeldiği görüldü. Postoperatif 10. ay kontrolünde nüks gözlenmedi. TARTIŞMA: Glomus tümörleri tedavisinde takip, radyoterapi veya embolizasyon gibi palyatif yaklaşımlar, cerrahi ve/veya cerrahi ile başka bir tedavinin kombinasyonu gibi küratif yaklaşımlar vardır. Tedavi seçiminde tümörün boyutu ve lokalizasyonu, hastanın yaşı, kranyal sinir tutulumu, işitme seviyesi ve hastanın tercihi göz önünde bulundurulmalıdır. Glomus tümörlerinde yerleşim yeri, önemli anatomik yapılara komşuluk cerrahi sırasında önemli komplikasyonlar oluşmasına yol açar. Bunlar arasında önde gelenler santral nörolojik problemler, kranyal sinir paralizileri, işitme kayıpları, kanama sayılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P196

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale