Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » 10 Aylık İnfantta Larengeal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
 

10 Aylık İnfantta Larengeal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

Yaşar H., Özkul H., Verim A., Kökten N., İlhan A., Dereci G.

AMAÇ:Kulak Burun Boğaz pratiğinde larengeal yabancı cisimler çocukluk çağında sık rastlanan ,zaman zaman acil girişim gerektiren ve yaşamı tehdit eden bir sorundur.Bu posterde acil servise larengeal büyük bir yabanci cisim aspirasyonu nedeniyle başvuran 10 aylık bir bebek nedeniyle literatür eşliğinde larengeal yabancı cisimleri sunmayı amaçladık. BULGULAR:Acil servise solunum sıkıntısı, siyanoz, boyunda ve yüzde ödem, yabancı cisim aspirasyonu anamnezi ile getirilen 10 aylık bebek hızla ameliyathaneye alındı.Hastaya %100 Oksijen solutturuldu,damar yolu açıldı ve sedasyon sağlanarak larengoskopi yapıldı.Larenks muayenesinde vokal kordlar üzerine vertikal olarak oturmuş 2 cm çapında plastik kapak forceps yardımıyla çıkarıldı.Hastaya 1 mg/kg prednisolon I.V,amoksisilin 500 mg flk I.V. yapıldı.Yabancı cismin çıkarılmasından sonra larengeal spazm ve ödem sonucu solunum sıkıntısının tekrarlaması üzerine hasta sabaha kadar yoğun bakım ünitesinde izlendi.tamamen semptomları düzelen hasta poliklinikten takip edilmek üzere eksterne edildi. SONUÇ: Larengeal yabancı cisimler mortalitesi yüksek bir klinik durumdur ve acil serviste acil servis hekimi,otorinolaringolog, anestezi uzmanı ve hemşire desteğiyle multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmeli ve acil müdahale edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P197

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale