Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yetişkinde Akut Otitis Media İle İlişkili Fasial Paralizi(2 Olgu Sunumu)
 

Yetişkinde Akut Otitis Media İle İlişkili Fasial Paralizi(2 Olgu Sunumu)

Yaşar H., Özkul H., Verim A., Kökten N., İlhan A., Dereci G.

AMAÇ:Akut otitis mediada (AOM) fasial paralizi görülme oranında antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasıyla bariz bir azalma olmuştur. Antibiyotiklerden önce bu oran %0.5 iken günümüzde %0.005 civarındadır.Bu posterde Aralık 2004 ile Ocak 2005 tarihlerinde kliniğimize AOM ve fasial paralizi ile başvuran 2 hasta nedeniyle bu klinik durumu ve tedavi protokollerini sunmayı amaçladık. BULGULAR:Daha önce hiç kulakla ilgili şikayetleri olmayan 70 yaşında erkek hasta ve 59 yaşında bayan hasta 1 hafta önce kulak ağrısı, ateş ve pürülan akıntı şikayetlerine sırayla 1.haftada ve 10. günde eklenen aynı tarafta fasial paralizi ile kliniğimize başvurdu. Her iki hastada da Hause-Brackmann grade V fasial paralizi mevcuttu.Hastalar kliniğimize interne edilerek seftriakson 1 gr flakon 2x1,prednisolon 1mg/kg I.V. 1x1,ranitidin amp 2x1, pseudoefedrin tb 3x1,B vitamin kompleksi 2x1 tedavisine başlandı.Her iki hastada timpanik membranda minik santral perforasyon ve pü drenajı mevcuttu.Erkek hasta medikal tedaviye hızla yanıt verdi,1.hafta sonunda AOM ve fasial paralizisi tamamen düzeldi.Hasta oral antibiyotik tedavisi ve prednisolonu kademeli olarak düşürülerek eksterne edildi.Bayan hastada 10 gün medikal tedaviye rağmen fasial paralizisinde düzelme olmaması ve çekilen temporal kemik tomografisinde mastoidit olması nedeniyle kortikal mastoidektomi uygulandı.Operasyon sonrası hastada hızlı bir şekilde düzelme sağlandı ,2 hafta içerisinde tamamen düzeldi. SONUÇ:AOM ile ilişkili fasial paralizi tedavisinde mümkün olduğunca konservatif tedavi (antibiyotik ve kortikosteroid) uygulanmalı, ek olarak spontan perforasyon olmayan vakalarda miringotomi ve ventilasyon tüpü tedavi yöntemi olmalıdır. Akut ve koalesan mastoidit,süpüratif komplikasyonlar ve regresyon olmayan vakalarda mastoidektomi uygulanmalıdır.Fasial sinir dekompresyonuna gerek kalmamaktadır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P198

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale