Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yüksek Jugulerbulbus Olnhast. Tinnitus Şiddtseviysve Renklidoppler İle Ölçln İnternaljugulervenöz Akımşiddeti Arsdkilşki
 

Yüksek Jugulerbulbus Olnhast. Tinnitus Şiddtseviysve Renklidoppler İle Ölçln İnternaljugulervenöz Akımşiddeti Arsdkilşki

Koç C., Kara S.A., Muluk N. B.

ÖZET Bu çalışmanın amacı, temporal kemik yüksek rezolüsyonlu kompüterize tomografisi (HRCT) ile saptanan yüksek juguler bulbusu olan tinnituslu hastalarda, tinnitus şiddeti ve internal juguler venöz akım hızı (IJVFR) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışma grubu, unilateral yüksek juguler bulbusu olan 24 erişkin hastadan (13 erkek, 11 kadın) oluşmuştur. Bu hastaların , tinnitus şikayeti olan kulakları, çalışmaya (çalışma grubu) olarak dahil edilmiştir. Bu 24 hastanın temporal kemik HRCT’de yüksek juguler bulb saptanmayan ve tinnitus olmayan diğer kulakları, çalışmamızın kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm hastalar, hikaye, fizik ve kulak burun boğaz muayenesi ile değerlendirilmiş ve anket yapılarak tinnitus şiddet seviyeleri (TLLs) belirlenmiştir. Internal juguler venlerdeki akım hızı, Internal Juguler Venöz Doppler (IJVD) Ultrasonografi ile ölçülmüştür. TLLs, 1 (% 4.1) hastada düşük şiddette, 17 (% 70.9) hastada orta şiddette ve 6 (% 25.0) hastada çok şiddetlidir. IJVFRs, çalışma ve kontrol gruplarında farklı değildir. Çalışma grubunda, IJVFRs, yaş ile korelasyon göstermemiştir. TLLs ve IJVFRs, dominans (DO), dehisans (DE); and yüksek juguler bulbus ve orta kulak arasındaki kemik septum kalınlığı (BST) arasında, ilişki bulunmamıştır. Yüksek juguler bulbus olan hastalarda, IJVFRs, dominans, dehisans ve BST, TLLs’i etkilemediği için, bu hastalarda farklı TLLs’in sebebinin bulunması için daha ileri araştırmalar planlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: High Jugular Bulb (HJB), Tinnitus Şiddet Seviyesi (TLL), Internal Juguler Venöz Doppler (IJVD) Ultrasonografi, Internal Juguler Venöz Akım Hızı (IJVFR) [Bu çalışma, (Journal of Otolaryngology)de, yayımlanmak üzere kabul edilmiştir (2004). Dergi ISSN: 0381-6605]

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P199

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale