Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Topotecan Tedvs Tavşanlrn Submandibuler Glandlarında Antioksidanenzimler Ve Tba-Rs Seviylr Üzerdketknlğ: Denysçalşm
 

Topotecan Tedvs Tavşanlrn Submandibuler Glandlarında Antioksidanenzimler Ve Tba-Rs Seviylr Üzerdketknlğ: Denysçalşm

Koç C., Kaçmaz M., Muluk N. B., Apan A., Kısa Ü.

Bu çalışmanın amacı, topoizomeraz I inhibitörü antikanser ajan olan topotecan (Hycamtin ®)’in tavşanların submandibuler glandlarında, antioxidant enzimler (SOD, CAT ve GSH-Px) ve TBA-RS değerleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada 2 grup (Grup I, II) ve kontrol grubu olmak üzere toplam 24 tavşan yer almıştır. Grup I’de yer alan 8 tavşan, 3 gün süre ile i.v. topotecan (0.25 mg/kg, günde 1 kez) tedavisi almıştır. Grup II’de yer alan 8 tavşana ise, 3 gün süre ile i.v. topotecan (0.5 mg/kg, günde 1 kez) verilmiştir. Topotecan alımının 15. gününde, submandibuler glandlar çıkarılmış ve SOD, CAT ve GSH-Px; ve TBA-RS seviyeleri çalışılmıştır. SOD, CAT ve GSH-Px değerleri, yüksek doz topotecan grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olarak bulunmuştur. SOD ve TBA-RS değerleri,yüksek doz topotecan grubunda, düşük doz topotecan grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olarak bulunmuştur. Topotecana bağlı olarak oluşan oksijen serbest radikallerinin zararlı etkilerinden korunmak için antioksidan enzimler olan SOD, CAT ve GSH-Px’in arttığı düşünülmüştür. Grup II’deki yüksek TBA-RS seviyeleri, tavşanların submandibuler glandlarında yüksek doz topotecan alınması sebebiyle kalıcı hasar olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Topotecan, SOD, CAT, GSH-Px, TBA-RS, Tavşanlar [Bu çalışma, ''Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 132 (1): 136-140 (2005) sayısında yayımlanmıştır. DERGİ ISSN: 0194-5998]

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P200

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale