Ludwig Anjini

Topaloğlu İ., Göksel O.

Ludwig anjini, günümüzde nadir görülmesine rağmen, halen korkulan ve ölümcül bir hastalıktır. 1836 da aynı isimli hekim tarafından tanımlanan bu hastalık, boyun ve ağız tabanındaki yumuşak dokuların ilerleyici gangrenöz sellüliti ve ödemi ile karakterize bir enfeksiyondur. Enfeksiyon çoğunlukla odontojenik kaynaklıdır. 3 yıldır Diabetes Mellitus’ u olan 67 yaşındaki obez erkek hasta, sol alt çenede ikinci molar diş absesiyle eş zamanlı olarak bilateral çene altı ve boyunda şişliği meydana gelmiş. Hastaya, çeşitli tıbbi merkezlerde antibiyotik tedavisi yapılmış fakat hastanın bu tedavilerden fayda görmemesi üzerine kliniğimize sevk edilmiş. Yapılan kulak burun boğaz muayenesinde, orofarenkste uvula ödemli ve orta hatta, ağız tabanında ödem ve dilde protrüzyon mevcuttu. Boyunda bilateral sert, ağrılı, mandibuladan sternuma kadar uzanan yaygın ödem mevcuttu. Ödem üzerine basınca krepitasyon alınan hastada, hafif dereceli dispne vardı. Hasta Ludwig Anjini tanısıyla acil yatırıldı. Geniş spektrumlu intravenöz antibiyoterapi başlandı. Trakeotomiye gerek duyulmadı, fakat havayolu dikkatli ve düzenli aralıklarla gözlemlenerek takip edildi. Cerrahi olarak bilateral submental drenaj yapıldı ve kültür antibiyogram için materyal alındı. Zaman içinde, ödem ve sellülit göğüs sağ üst kısmına ve sağ axillaya yayılarak axilladan spontan drenaj meydana geldi. On gün sonra, hastanın enfeksiyonu geriledi. Dispnesi düzeldi. Hasta bu stabil durumda takip edilirken, anlık geçici bilinç kayıpları ve görme bozuklukları oluşmaya başladı. Nöroloji kliniğinden konsültasyon istendi. Geçici iskemik atak ön tanısı konularak proflaktik düşük molekül ağırlıklı heparin ve asetilsalisilik asid tedavileri başlandı. Hasta üç gün sonra, akut bir emboli atağı sebebiyle kaybedildi. Bu konuyla ilgili literatür taraması yapıldı ve tedavi yaklaşımları tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P201

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale