Dev Boyun Kitlesi: Hibernoma

Erpek G., Odabaşı O., Çulhacı N., Şen S., Daldal A.

Hibernoma ender görülen, benign karakterli, kahverengi yağ dokusunun rudimenter kalıntılarından köken alan hücrelerden oluşan bir tümördür. Literatürde yaklaşık 100 vaka bildirilmiş olup, sıklıkla gövdenin arka kısmı, interskapüler bölge, aksilla, mediastinumda görüldüğü rapor edilmiştir. Servikal bölgede oldukça az sayıda vaka bildirilmiştir. (Anglosakson literatüründe 6 vaka). 45 yaşındaki bir erkek hasta, sağ alt servikal bölgede son 2 yıldan beri giderek büyüme gösteren, kozmetik deformite yaratan, ağrısız, lokal bulgular vermeyen, çevreden kesin hudutlarla ayrılamayan bir kitle ile başvurdu. MR incelemelerinde, T1 ağırlıklı görüntülerde subkutanöz yağ dokusu ile iskelet kasları arasında bir sinyal yoğunluğuna sahip kitle olarak bildirildi. Genel anestezi altında, genişletilmiş supraklaviküler insizyon yoluyla yapılan total eksizyonla 10x15 cm. boyutlarında, toraks içine uzanım gösteren, düzgün yüzeyli kitle alındı. Kitle kapsüllü, lobule, orta kıvamda ve koyu sarı- kahverengi renkte izlendi. Histopatolojik incelemede, lobüler patern gösteren, eozinofilik sitoplazmalı, multivakuollü, matür adipozitlerden oluşmuş lezyon, hibernoma olarak bildirilmiştir. Tümörün klinik bulguları, radyolojik görüntüleme özellikleri, histopatolojik bulguları ve prognozu tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P202

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale