Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Çocuk Hastada Parotis Bezi Yerleşimli Fasiyal Schwannoma
 

Çocuk Hastada Parotis Bezi Yerleşimli Fasiyal Schwannoma

Yılmaz M., Ceylan A., Kızıl Y., Bayazıt Y., Aydil U., Erdem Ö.

Schwannomalar periferik sinirlerin herhangi bir bölümünden gelişebilen benign karakterli tümörlerdir. Tüm schwannomaların % 25’i baş-boyun bölgesinde yerleşir ve bunların büyük bir kısmı 8. kafa çiftinin vestibüler kısmından kaynaklanır. Schwannomalar seyrek olarak fasiyal sinirden de kaynaklanabilir ve en sık intratemporal parçasında yerleşir. Ekstratemporal fasiyal sinir kökenli schwannomalar ise oldukça nadirdir. İntraparotid schwannomaların çok az bir kısmı çocuk yaş grubunda görülmektedir. Bu çalışmada parotis bölgesinde ağrısız kitle şikayeti ile başvuran ve opere edilen 7 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Operasyon öncesi fasiyal sinir fonksiyonları normal olan hastada operasyon sonrası fonksiyon bozukluğu görülmemiştir. Hastadan elde edilen spesimenin histopatolojik incelemesi sonucu schwannoma olarak yorumlanmıştır. Hastanın 6 aylık takibinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P204

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale