Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Renal Berrak Hücreli Karsinomunun Tiroid Ve Parotis İçi Lenf Bezi Metastazı
 

Renal Berrak Hücreli Karsinomunun Tiroid Ve Parotis İçi Lenf Bezi Metastazı

Çukurova İ., Çakır B., Özkul M., Arslan İ., Demirhan E.

Tiroid berrak hücreli karsinomu nadir görülen, tespit edildiğinde sıklıkla metastatik olduğu düşünülen ve klinik yöntemlerle tanı konulması oldukça güç bir antitedir. Sıklıkla ice iğne aspirasyon biyopsisi ile tanımlanamamakta, tiroidektomi yapıldıktan sonra teşhis edilebilmektedir. 77 yaşında boyun sağ yarıda pulsasyon veren parotis lojuna uzanan kitle ve sağ fasiyal paralizi ile başvuran hastanın yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi malign olarak değerlendirilip, ayırıcı tanı konulamaması üzerine hastaya radikal parotidektomi, sağ radikal boyun diseksiyonu ve sağ hemitiroidektomi yapıldı. Postoperatif patolojik inceleme berrak hücrenin troid ve parotis içi lenf bezlerine metastazı olarak yorumlandı. Tiroid bezine klinik olarak anlamlı metastaz oldukça nadirdir. Bununla beraber tümör hikayesi olan bir hasta tiroidde nodül nedeniyle tetkik edilirken metastatik yayılım ihtimali göz ardı edilmemelidir. Renal berrak hücreli karsinomunun tiroid ve parotis içi lenf bezi metastazı çok ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P205

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale