Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Subjektif Tinnitusun Maskeleme Yöntemi İle Tedavisi
 

Subjektif Tinnitusun Maskeleme Yöntemi İle Tedavisi

Üzeyir M., Yakut H., Altıntaş O., Yücel S., Bilgili A.

Kliniğimize Ocak 2002 ve Mayıs 2004 yılları arasında başvurmuş ve tinnitus yakınması olan hastalar arasından belirlenen kriterlere uyan 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların en genci 34 en yaşlısı 66 yaşındaydı. Yaş ortalamaları 52’ydi. Hastaların odiometrik incelemesinde tinnitus frekansı ve şiddeti saptanmıştı. Hastalar, idiopatik tinnitusu bulunan daha önce çeşitli tedaviler uygulanmış grup, tedavi almamış grup, en az orta şiddette sensörinöral işitme kaybı saptanan grup ve belirli bir patolojisi olan ancak spesifik tedaviye rağmen yakınması düzelmeyen grup olarak dört gruba ayrıldı. Seçilip sınıflanan hastalara tinnitus frekansında ve şiddetinde dar band beyaz gürültü 30 dakika boyunca en az 6 ay süresince dinletildi. Tedavi sonuçları hastaların odyometrik incelemelerine ve beyanlarına göre sınıflandırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P207

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale