Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Septum Deviyasyonunda Alt Konka Hipertrofisi
 

Septum Deviyasyonunda Alt Konka Hipertrofisi

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Akkuş Ö.

Amaç: Septum deviyasyonu olan hastalarda deviyasyon ile alt konka hipertrofisi ilişkisini araştrmak Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde septoplasti yapılan 134 olgunun dosya kayıtları ve bilgisayarlı tomografileri değerlendirildi, yaşları, cinsiyetleri, deviyasyonlaın tipleri, açıları, krista galliye olan uzaklıkları ve alt konka hipertrofileri kaydedildi. Bulgular: Hastalarımızda deviyasyon açıları 4-25 derece arasında değişmekte (ortalama 10.9±4.5) idi. Vakaların 90’ında (%67.2) unilateral, 17’sinde (%12.7) bilateral alt konka hipertrofisi tespit edildi. Yirmiyedi (% 20.1) vakada ise herhangi bir konka hipertofisi tespit edilemedi. Unilateral konka hipertrofisi olan 90 hastanın 60’sında (% 66.6) kompansatris kontralteral, 30’unda (% 33.3) ipsilateral alt konka hipertrofisi tespit edildi. Konka hipertrofisi olanlarla olmayan hastalar arasında deviyasyon açı derecesi yönünden farklılık yoktu (P>0.05). Kompansatris kontrolateral hipertrofisi olan hastalarda deviyasyon açıları, ipsilateral konka hipertrofisi olanlara göre istatistiksel anlamlı şekilde yüksek bulundu (P<0.05). Deviyasyonun krista galliye göre daha arkada olduğu vakalarda ipsilateral konka hipertrofisi daha sık görüldü (P<0.05). Sonuç: Deviasyonun krista galliye olan uzaklığı alt konka hipertrofisi ile direkt ilişkilidir. Deviyasyon krista galliye göre arkada olunca ipsilateral alt konka hipertrofisi olmakta, önde olunca kontrolateral alt konka hipertrofisi olmaktadır. Kontrolateral alt konka hipertrofisi ''e vacuo'' teorisiyle açıklanabilirken, ipsilateral alt konka hipertrofisi nazal hava akımının turbülansı ile oluşan ''inverse e vacuo'' açıklanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P211

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale