Yaşlı Hastada Bilateral Ranula

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Toy H., Yaman H.

Ranula sublingual bezden gelişen ekstravazasyon kistidir. Genellikle ağrısız, fluktuan şişlik olarak görülür. Sıklıkla genç erişkinlerde ve unilateral olarak görülür. Bilateral ranula nadirdir. Bilgilerimize göre, literatürde yaşlı hastada ve simultane bilateral ranula vakası bildirilmemiştir. Elli üç yaşında kadın hasta, 6 aydır bulunan ve zamanla büyüyen ağız tabanında bilateral şişlik şikayeti ile başvurdu. Bu vakanın teşhisi yapılıp tedavi edildi. Lezyonlar intraoral yolla total olarak çıkartıldılar. Histopatolojik tanı ranula olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi ve 5 aylık takip süresinde rekürrens yoktu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P214

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale