Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yutma Patolojileri Hakkında Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri
 

Yutma Patolojileri Hakkında Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri

Gerek M., Çiğiltepe M., Koçu Ö.

Amaç: Hemşirelerin disfaji ve aspirasyon hakkında bilmeleri gerekenler, uygulama hataları, neyi ne kadar bildiğini ölçmek amacıyla anket çalışması yapılış ve sonuçları sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, ABD’de geliştirilmiş yutma patolojileri tanıma ve değerlendirme anketi Türkçe’ye uyarladıktan sonra, hastanemizin sekiz biriminde 39’u iki yıl ön lisans eğitimi, 23’ü de lisans eğitimi almış toplam 62 hemşireye uygulanmıştır. Eğitim durumu ve mesleki tecrübenin anket sorularındaki doğruluğa etkilerini değerlendirilmiştir. Ayrıca belirlenen tanı kriterleri çerçevesinde, her birim için anket uygulama sonuçlarının birbirleriyle örtüşüp örtüşmediğini betimsel karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Bulgular: Ameliyat sonrası hastaların beslenmeye hangi kıvamda besinlerle geçmeleri gerektiğini hemşirelerin %14,5’i , aspirasyon ve disfajide hemşirenin rolünün ne olduğu sorusunda ise %1,6’sı doğru olarak yanıtlamıştır. Özefageal faz disfajinin neyle karakterize olduğunu %46,8’i ; Özefageal faz disfajinin en çok görülen nedenini %16,1’i ; farengeal faz disfajinin en çok görülme nedenini %3,2’si; Oral faz disfajinin ne ile karakterize olduğunu doğru bilenler ise %43,5 olduğu bulunmuştur. Disfajiye bağlı malnütrisyon sonucunda hastada görülebilecek komplikasyonları bilenlerin sayısı %33,9’dur. Sonuç: Yapılan anket sonucuna göre hemşirelerin aspirasyon ve disfaji hakkındaki bilgi düzeylerinin yüzeysel olduğu tespit edilmiştir. Aspirasyon ve disfajinin tanımı, aspirasyon önlemlerinde yer alan gözlem bulgularını hepsinin bildiği gözlemlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P215

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale