Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Epiglot Rekonstrüksiyonlu Frontal Anterior Larenjektomi (Tucker): Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlar
 

Epiglot Rekonstrüksiyonlu Frontal Anterior Larenjektomi (Tucker): Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlar

Karasalihoğlu A., Koten M., Taş A., Uzun C., Yağız R., Adalı M.

Bu çalışmada glottik larenks kanseri nedeniyle epiglot rekonstrüksiyonlu frontal anterior larenjektomi (ERFAL)–Tucker ameliyatı uygulanan olguların fonksiyonel ve onkolojik sonuçları değerlendirilmiştir. 1985-2004 yılları arasında glottik larenks karsinomu nedeniyle kliniğimizde ERFAL-Tucker ameliyatı uygulanan 35 olgu (33 erkek, 2 kadın) çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların tümü glottik lokalizasyonlu epidermoid karsinoma [2 olgu, T1a (ön kömissüre ulaşmış); 21 olgu, T1b; 12 olgu, T2] sahipti. Otuz beş olgunun 8’inde tek taraflı aritenoidektomi uygulanırken 25 olguda her iki aritenoid korunmuştur. Beş olguda tümör tarafına fonksiyonel boyun diseksiyonu uygulanmıştır. Fonksiyonel sonuçlar açısından, nazogastrik sonda ile beslenme, dekanülasyon ve hastanede yatış süreleri değerlendirilmiştir. Onkolojik sonuçlar Kaplan Meier yöntemiyle; 5 yıllık sağ kalım, lokal ve nodal kontrol oranları yönünden araştırılmıştır. Ortalama takip süresi 63.6 (3-203) aydı. İki olgu takip dışı olup, onkolojik sonuçların değerlendirilmesi 33 olguda yapılmıştır. Olguların ortalama yaşı 57.4 (44-76 yaş) idi. Olguların tümünde yutma ve solunum fonksiyonları başarı ile gerçekleşmiştir. Nazogastrik sondanın çıkarılması ortalama 16.1 (8-33) gündü. Dekanülasyon süresi ortalama 16.5 (6-29) gündü. Hastanede yatış süresi ortalama 21.1 (10-40) gündü. Beş yıllık genel sağ kalım %79.4, nedene spesifik 5 yıllık sağ kalım %95 bulundu. Beş yıllık lokal ve nodal kontrol oranı %96 saptandı. Bir olguda lokal ve nodal nüks gelişmiştir. Sonuç olarak, ERFAL-Tucker ameliyatı tek seanslı bir teknik oluşu, fonksiyonel sonuçlarının iyi olması ve yüksek onkolojik başarı oranlarına sahip olması nedeniyle ön komissür rezeksiyonu gereken glottik larenks karsinomunda etkin bir tedavi yöntemidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P216

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale