Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Efüzyonlu Otitis Media Hastalarının Odyometrik Ve Otoakustik Emisyon Testleri İle Değerlendirilmesi
 

Efüzyonlu Otitis Media Hastalarının Odyometrik Ve Otoakustik Emisyon Testleri İle Değerlendirilmesi

Karataş E., Kılıç M., Güzelsoy S.S.

Amaç: Efüzyonlu otitis medianın (EOM) otoakustik emisyon (OAE) cevabı üzerine etkisini araştırmak, yine EOM’lı hastaların tedavi öncesi ve sonrası odyometrik ve OAE test cevaplarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: EOM’lı 31 olgunun 61 kulağına odyometrik, geçici uyarılmış (TE) ve distorsiyon ürünleri (DP) OAE testleri yapıldı ve medikal tedavi verildi. Medikal tedaviye cevap alınamayan 12 olgunun 24 kulağına ventilasyon tüpü takıldı. Hem medikal hem cerrahi tedavi sonrasında ölçüm sonuçları karşılaştırıldı. p değeri 0,05’den küçük olanlar anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların saf ses odyometrisinde hava yolu ortalamaları tedavi öncesi 25 dB HL (SS: 9,1), tedavi sonrası 14 dB HL (SS: 7,4) olarak ölçüldü ve aralarında anlamlı fark bulundu. TEOAE cevabı tedavi öncesi kulakların % 7’sinde alınırken, medikal ve cerrahi tedavi sonrası % 41’inde tespit edildi ve tüm frekanslarda anlamlı fark bulundu. DPOAE cevabı tedavi öncesi kulakların % 11’inde saptanırken, tedavi sonrası % 75’inde saptandı ve tüm frekanslarda anlamlı fark bulundu. Sonuç: Saf ses odyometrisine göre OAE’lar (DPOAE, TEOAE), hızlı sonuç vermesi, kişinin aktif katılımını gerektirmemesi, kullanım kolaylığı nedeniyle EOM hastalığının tanısında ve tedavisinin takibinde kullanılması daha uygun objektif odyolojik bir testtir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P219

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale