Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İşitme Engelli Çocuklarda Otoakustik Emisyon Taraması
 

İşitme Engelli Çocuklarda Otoakustik Emisyon Taraması

Yıldırım İ., Okur E., Kılıç M., Güzelsoy S.S.

Giriş: OAE’lar (Otoakustik Emisyon); insanların ve hayvanların dış kulak yolunda tespit edilen, dış saç hücrelerinin kontraksiyonu sonucu ortaya çıkan koklear kaynaklı hafif şiddette akustik enerji yayılımlarıdır. Ölçülebilmesi için dış kulak yolu, orta kulak ve kokleanın normal olması gerekmektedir. İşitsel nöropati, dış saç hücre fonksiyonunun normal olduğunu gösteren OAE cevabının sıklıkla alınmasına karşın, işitme kaybının olduğu bir hastalıktır. Lezyon, iç saç hücreleri ile sinir lifleri arasındaki sinapstan kortekse kadar işitme yollarının herhangi bir noktasında olabilir. Yöntem: Bu çalışmada, işitme engelliler okulunda eğitim alan, yaşları 6-18 arasında değişen, 72’si kız, 125’i erkek olmak üzere toplam 197 çocuğun 235 kulağı incelenerek, OAE cevabının (koklear veya retrokoklear) olup olmadığına bakıldı. Çocukların özgeçmişi ve işitme kaybı ile ilgili bilgilere ve düzeylerine okul kayıtlarından ulaşıldı. Otoskopik muayene ve tarama modunda OAE testi yapıldı. Kısmi cevap alınan olguların testleri hastane ortamında tekrarlandı. Bulgular: Çocukların yedisinde (yedi kulakta) kısmi TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emission) cevabı alındı. Hiç bir kulakta DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emission) cevabı alınamadı. Tartışma ve Sonuç: İşitme engelli çocuklarda OAE cevabının elde edilmesi, problemin retrokoklear düzeyde olduğunu gösterir ve bu tip işitme kaybı olan çocukların hem tanınması hem de rehabilitasyonları açısından büyük önem taşır. Bu nedenle; özellikle işitsel nöropatili çocukların saptanmasında OAE testinin tarama yöntemi olarak uygulanmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P220

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale