Dev Sublingual Dermoid Kist Olgusu

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Atmaca S., Kılıçarslan H., Erkilet E.

Dermoid kistler nadir görülen benign teratomatöz konjenital lezyonlardır. En sık olarak kaşın 1/3 dış kısmında görülürler. Baş boyun bölgesinde ise nadir görülürler. Dermoid kistlerin baş boyun bölgesinde görülme sıklığı yaklaşık %1,7’dir. Dermoid kistler konjenital kitleler olmalarına rağmen uzun yıllar asemptomatik kalırlar ve genellikle ikinci veya üçüncü dekatta semptom vermeye başlarlar. Genellikle yavaş büyüyen, ağrısız şişlik şeklinde ortaya çıkarlar. Ağız tabanına yerleşen dermoid kistler dili yukarı kaldırıp itilmesine neden olarak konuşma bozukluğu yapabilir, çiğnemeyi etkileyebilir, kitlenin büyüklüğü ile orantılı olarak yutma güçlüğü veya solunum sıkıntısına neden olabilirler. Bu çalışmada sublingual bölgede yerleşen ve konuşma bozukluğuna neden olan dev dermoid kist olgusu sunuldu. Klinik özellikleri, tanı ve tedavisi literatür bilgileri ile tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P221

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale